آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

نام آزمایشگاه: مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)
مدیر: دکتر بابک ایزدی
  آدرس: اسلام آباد غرب، سرخه لیژه جنب دانشگاه علوم پزشکی
 تلفن تماس:
4276301

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.