آزمایشگاه رفرانس(مرکزی)

نام آزمایشگاه: رفرانس(مرکزی)
مدیر: دکتر محمدرضا سمیعی
  آدرس: اسلام آباد غرب، میدان آیت اله طالقانی
 تلفن تماس:
7272944

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.