آزمایشگاه درمانگاه شماره 1 تامین اجتماعی

نام آزمایشگاه: درمانگاه شماره 1 تامین اجتماعی
مدیر: ندارد
  آدرس: اسلام آباد غرب، سه راه شریعتی
 تلفن تماس:
7225082

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.