آزمایشگاه ازمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی روستایی حمیل

نام آزمایشگاه: ازمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی روستایی حمیل
مدیر: ندارد
  آدرس: اسلام آباد غرب، حمیل مرکز بهداشتی درمانی
 تلفن تماس:
2431

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.