آزمایشگاه درمانگاه خیریه

نام آزمایشگاه: درمانگاه خیریه
مدیر:
  آدرس: اسفراین، امام خمینی(ره) -روبرو فروشگاه فرهنگیان
 تلفن تماس:
7225600
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.