آزمایشگاه بیمارستان شهید بهشتی

نام آزمایشگاه: بیمارستان شهید بهشتی
مدیر: خانم دکتر مرضیه باقری
  آدرس: اردستان، اردستان
 تلفن تماس:
5244110

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.