آزمایشگاه پاستور

نام آزمایشگاه: پاستور
مدیر: دکتر ناصر غلامی فرد- دکتر اسکندر زینالی
  آدرس: آذرشهر، خ امام
 تلفن تماس:
4222046

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.