آزمایشگاه مرکز بهداشتی ودرمانی شماره یک

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی ودرمانی شماره یک
مدیر: وحید بخشی کارشناس آزمایشگاه
  آدرس: آذرشهر، خیابان امام ،دربند شهید چمران ، مرکز شماره یک
 تلفن تماس:
4222009

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.