آزمایشگاه بیمارستان شهید مدنی

نام آزمایشگاه: بیمارستان شهید مدنی
مدیر: دکتر امیرطاهر افتخارسادات
  آدرس: آذرشهر، آذرشهر- خیابان امام
 تلفن تماس:
4227777

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.