آزمایشگاه پاستور

نام آزمایشگاه: پاستور
مدیر: دکتر حسن منتظری
  آدرس: آبیک، خیابان طالقانی – جنب بانک تجارت – ساختمان کاسپین – طبقه دوم
 تلفن تماس:
2822595000

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.