آزمایشگاه مرکزی

نام آزمایشگاه: مرکزی
مدیر:
  آدرس: آباده، خیابان امام خمینی - کلینیک ولی عصر (عج)
 تلفن تماس:
0751-3338105
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.