آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی شهری آباده

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی شهری آباده
مدیر: بدون مسئول فنی
  آدرس: آباده، آباده-خیابان امام خمینی-کلینیک امام حسین (ع)
 تلفن تماس:
3338105
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.