آزمایشگاه دکتر حجتی

نام آزمایشگاه: دکتر حجتی
مدیر: دکتر سعید رضا حجتی
  آدرس: آباده، خیابان امام کوچه 32 درب اول سمت راست
 تلفن تماس:
3337076
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.