آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر صدروی

نام آزمایشگاه: تشخیص طبی دکتر صدروی
مدیر: دکتر غلامعباس صدروی
  آدرس: آباده، میدان ولیعصر
 تلفن تماس:
3330790
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.