آزمایشگاه مرکز بهداشت

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشت
مدیر:
  آدرس: آبادان، لاین 15 احمد آباد
 تلفن تماس:
4433223
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.