آزمایشگاه سینا

نام آزمایشگاه: سینا
مدیر: دکتر میترا مسرور پور
  آدرس: آبادان، خ امیر کبیر – خ پرویزی – پشت داروخانه سلامت نو
 تلفن تماس:
2229435
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.