آزمایشگاه رازی

نام آزمایشگاه: رازی
مدیر: دکتر علیرضا نوید
  آدرس: آبادان، خ احمد آباد – لاین 1 اصلی – روبروی بانک صادرات
 تلفن تماس:
4420190
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.