آزمایشگاه دی کلینیک 8 شهریور

نام آزمایشگاه: دی کلینیک 8 شهریور
مدیر: دکتر علیرضا نوید
  آدرس: آبادان، سیلکین – جنب اداره پست مرکزی
 تلفن تماس:
2221006
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.