آزمایشگاه دکتر مساح

نام آزمایشگاه: دکتر مساح
مدیر: دکتر علی نشاط
  آدرس: آبادان، خ- امیر کبیر - خ- کاشانی
 تلفن تماس:
226736
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.