آزمایشگاه دکتر حقیقت نژاد

نام آزمایشگاه: دکتر حقیقت نژاد
مدیر: دکتر محمود حقیقت نژاد
  آدرس: آبادان، خ-امیری-کوچه برق
 تلفن تماس:
2229499
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.