آزمایشگاه درمانگاه دکتر صحتی

نام آزمایشگاه: درمانگاه دکتر صحتی
مدیر: دکتر عبدالخالق وثوقی نیک
  آدرس: آبادان، خ امیری – کوچه برق بعد از مجتمع پزشکی شفاء
 تلفن تماس:
2228287
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.