آزمایشگاه بیمارستان 17 شهریور

نام آزمایشگاه: بیمارستان 17 شهریور
مدیر: دکتر علیرضا نوید
  آدرس: آبادان، شلیط – جنب پاسگاه
 تلفن تماس:
4454546
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.