آزمایشگاه بیمارستان پاستور

نام آزمایشگاه: بیمارستان پاستور
مدیر: دکترعامر بوهانی
  آدرس: آبادان، لاین 1 احمد آباد – روبروی بازار ماهی فروش های قدیم
 تلفن تماس:
4425199
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.