آزمایشگاه بیمارستان طالقانی

نام آزمایشگاه: بیمارستان طالقانی
مدیر: دکتر مجتبی زارعان
  آدرس: آبادان، فیهایستگاه 12-بلوارفیه-روبروی دانشگاه ازاد اسلامی
 تلفن تماس:
9-4461001
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.