آزمایشگاه بیمارستان شهید بهشتی

نام آزمایشگاه: بیمارستان شهید بهشتی
مدیر:
  آدرس: آبادان، انتهای لاین یک احمد آباد
 تلفن تماس:
5-4423094
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.