آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی

نام آزمایشگاه: بیمارستان امام خمینی
مدیر: دکتر میترا مسرور پور
  آدرس: آبادان، خ شهید منتظری
 تلفن تماس:
2226811
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.