آزمایشگاه اروند کنار

نام آزمایشگاه: اروند کنار
مدیر:
  آدرس: آبادان، اروند کنار – درمانگاه والفجر
 تلفن تماس:
0632272 – 2380
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.