بیمارستان های گچساران‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
کلینیک والفجر گچساران‌ آموزشی، درمانی، پژوهشی گچساران - کلینیک والفجر
بیمارستان بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران(بعثت) گچساران‌ درمانی بلوار شهید تندگویان - بیمارستان بعثت
بیمارستان شهید رجائی گچساران‌ درمانی خيابان بلاديان - ميدان پرستار - بيمارستان شهيد رجايي
بیمارستان مهر گچساران‌ درمانی خیابان بلادیان غربی - بیمارستان مهر
بیمارستان 64 تختخوابی گچساران گچساران‌ درمانی گچساران - بیمارستان 64 تختخوابی
بیمارستان 96 تختخوابی در حال ساخت گچساران‌ درمانی گچساران - بیمارستان 96 تختخوابی