بیمارستان های گرگان‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان مسعود گرگان‌ درمانی گرگانپارس - نبش فروردین شرقی - بیمارستان مسعود
بیمارستان 560 ارتش گرگان گرگان‌ درمانی بلوار جانبازان - بیمارستان 560 ارتش گرگان
بیمارستان طالقانی گرگان‌ آموزشی، درمانی خیابان آزادی - بلوار جانبازان - بیمارستان طالقانی
کلینیک ویژه دزیانی گرگان‌ آموزشی، درمانی، پژوهشی خیابان شهید بهشتی - کلینیک ویژه دزیانی
بیمارستان دکتر موسوی گرگان‌ درمانی خیابان ولیعصر - عدالت 11 و 13 - بیمارستان دکتر موسوی
بیمارستان پنجم آذر گرگان‌ آموزشی، درمانی خیابان پنجم آذر - روبروی سازمان انتقال خون - بیمارستان پنجم آذر
بیمارستان فلسفی گرگان‌ درمانی میدان 15 خرداد - بیمارستان وزایشگاه فلسفی
بیمارستان حکیم جرجانی گرگان‌ درمانی میدان بسیج - بیمارستان حکیم جرجانی
بیمارستان 200 تختخوابی خصوصی پارسیان گرگان‌ درمانی اتوبان گرگان - آق قلا جاده فرودگاه - بیمارستان 200 تختخوابی خصوصی پارسیان
بیمارستان صیاد شیرازی گرگان‌ آموزشی، درمانی بلوار صیاد شیرازی - بیمارستان صیاد شیرازی
بیمارستان قلب شفا گرگان‌ درمانی میدان پانزده خرداد - خیابان شهید باهنر - جنب بیمارستان فلسفی - بیمارستان قلب شفا