بیمارستان های کنگان‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان‌ درمانی بلوار امام خمینی - خیابان رازی - بیمارستان امام خمینی (ره)
بیمارستان 32 تختخوابی نبی اکرم (ص) کنگان‌ درمانی عسلویه - بیمارستان 32 تختخوابی نبی اکرم (ص)