بیمارستان های کرمان‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان افضلی پور کرمان کرمان‌ آموزشی، درمانی بزرگراه امام خمینی ( ره ) - جنب دانشگاه شهید باهنر - مرکز آموزشی درمانی افضلی پور
بیمارستان حضرت فاطمه (س) کرمان‌ درمانی خیابان پروین اعتصامی - بیمارستان حضرت فاطمه (س)
بیمارستان شهید دکتر محمدجواد باهنر کرمان‌ آموزشی، درمانی خیابان شهید قرنی - بیمارستان شهید دکتر محمدجواد باهنر
بیمارستان ارجمند کرمان‌ درمانی چهارراه ولیعصر - بیمارستان ارجمند
بیمارستان الزهرا (س) کرمان‌ درمانی خیابان کارگر - نبش کارگر 14 - بیمارستان الزهرا (س)
بیمارستان آیت الله کاشانی کرمان‌ درمانی خیابان ابوحامد - بیمارستان آیت الله کاشانی
بیمارستان راضیه فیروز کرمان‌ درمانی خیابان شهید مطهری -چهارراه قائم - بیمارستان راضیه فیروز
بیمارستان سیدالشهدا (ع) ناجا کرمان‌ درمانی خیابان استقلال - بیمارستان سیدالشهدا (ع) ناجا
بیمارستان شفا کرمان‌ آموزشی، درمانی بولوار کوثر - بیمارستان شفا
بیمارستان شهید بهشتی کرمان کرمان‌ آموزشی، درمانی کیلومتر ۵ بلوار جمهوری اسلامی - روبروی فنی و حرفه ای - بیمارستان شهید بهشتی کرمان
بیمارستان 579 ارتش کرمان‌ درمانی ميدان باغ ملی - ابتدای خيابان قرنی - سمت چپ - بیمارستان 579 ارتش
بیمارستان پیامبر اعظم (ص) کرمان‌ درمانی خیابان ابوحامد - میدان جیحون - بیمارستان پیامبر اعظم (ص)
بیمارستان مهرگان کرمان‌ درمانی خیابان ابوحامد (شهید کامیاب) - روبروی اداره اوقاف – بیمارستان مهرگان
کلینیک جوادالائمه کرمان‌ آموزشی، درمانی، پژوهشی خیابان ابوذر شمالی - کوچه 25 - کلینیک جوادالائمه
کلینیک بعثت کرمان‌ آموزشی، درمانی، پژوهشی خیابان جهاد - خیابان ابن سینا - کلینیک بعثت
بیمارستان نوریه کرمان‌ درمانی ابتدای خیابان مدیریت - بیمارستان نوریه
کلینیک ثامن الحجج کرمان‌ آموزشی، درمانی، پژوهشی انتهای خیابان شهید رجایی - کلینیک ثامن الحجج