بیمارستان های چالوس‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان رازی چالوس‌ درمانی خیابان نواب صفوی (کوروش) - جنب شهرک نواب صفوی - بیمارستان رازی
بیمارستان آیت الله طالقانی چالوس‌ درمانی خیابان امام خمینی-بیمارستان آیت الله طالقانی
بیمارستان حضرت قائم (عج) چالوس‌ درمانی بلوار امام خمینی - بیمارستان حضرت قائم (عج)
کلینیک طوبی چالوس‌ آموزشی، درمانی، پژوهشی خیابان امام - خیابان سلامت - کلینیک طوبی