بیمارستان های همدان‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان آتیه همدان‌ درمانی شهرک مدنی - بیمارستان آتیه
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بعثت همدان‌ آموزشی، درمانی بولوار شهید بهشتی - بیمارستان بعثت
بیمارستان اکباتان همدان‌ آموزشی، درمانی خیابان طالقانی - بیمارستان اکباتان
بیمارستان خیریه شهیدمطهری همدان همدان‌ درمانی میدان پیشاهنگی - خیابان شهید خرمرودی - 12 متری خوشه - بیمارستان خیریه شهیدمطهری همدان
بیمارستان امام خمینی همدان‌ آموزشی، درمانی میدان شریعتی - خیابان میرزاده عشقی - بیمارستان امام خمینی
بیمارستان مباشر همدان همدان‌ آموزشی، درمانی خیابان مهدیه - بیمارستان مباشر
بیمارستان فرشچیان همدان همدان‌ آموزشی، درمانی خیابان میرزاده عشقی - اول خیابان هنرستان - بیمارستان فرشچیان
بیمارستان بوعلی همدان همدان‌ درمانی خیابان شهیدفهمیده - بالاتر از پارک مردم - بیمارستان بوعلی همدان
بیمارستان فاطمیه همدان همدان‌ آموزشی، درمانی، پژوهشی خیابان پاسداران - بیمارستان فاطمیه
بیمارستان شهید بهشتی همدان‌ آموزشی، درمانی ابتدای بلوار ارم - بیمارستان شهید بهشتی
بیمارستان 557 ارتش همدان همدان‌ درمانی ابتدای بلوار ارتش - بیمارستان 557 ارتش همدان
کلینیک تخصصی وفوق تخصصی شیخ الرئیس همدان‌ آموزشی، درمانی، پژوهشی چهار راه شریعتی -خیابان خواجه رشید - روبروی شرکت گاز - کلینیک تخصصی وفوق تخصصی شیخ الرئیس
بیمارستان قلب فرشچیان همدان‌ آموزشی، درمانی بلوار شهید فهمیده - مرکز آموزشی درمانی فوق تخصصی قلب و عروق فرشچیان
کلینیک ویژه شماره 3 شهید مباشر کاشانی همدان‌ آموزشی، درمانی، پژوهشی خیابان مهدیه - جنب کانون بسیج - کلینیک ویژه شماره 3 مباشر کاشانی
کلینیک امام خمینی (ره) همدان‌ آموزشی، درمانی، پژوهشی خیابان میرزاده عشقی - محل سابق بیمارستان امام - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام خمینی (ره)
کلینیک تخصصی و فوق تخصصی مهدیه همدان‌ آموزشی، درمانی، پژوهشی خیابان شهدا - میدان شهدا - بلوار شهید خضریان - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی مهدیه