بیمارستان های ملایر

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان دکتر غرضی ملایر درمانی بلوار نبوت - بیمارستان دکتر غرضی
بیمارستان مهر ملایر درمانی بلوار نبوت - بیمارستان مهر
بیمارستان امام حسین (ع) ملایر درمانی خیابان پارک - خیابان دانشگاه آزاد - بلوار پرستار
کلینیک تخصصی فخریه ملایر آموزشی، درمانی، پژوهشی میدان بسیج - ابتدای بلوار پاسداران - کلینیک تخصصی فخریه