بیمارستان های مبارکه‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان محمد رسول الله (ص) مبارکه‌ درمانی بولوار معلم - صفاییه - محله 5 - بلوار امام خمینی-بلوار رسالت-بیمارستان محمد رسول الله (ص)