بیمارستان های مانه و سملقان

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان پورسینا مانه و سملقان درمانی آشخانه - بیمارستان پورسینا
بیمارستان 64 تخته مانه و سملقان درمانی مانه وسملقان - بیمارستان 64 تخته