بیمارستان های قم

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان مرکز آموزشی درمانی کامکار - عرب نیا قم قم‌ آموزشی، درمانی ابتدای خیابان 19دی - بیمارستان مرکز آموزشی درمانی کامکار - عرب نیا قم
بیمارستان مرکزآموزشی درمانی کودکان فاطمی سهامیه قم قم‌ آموزشی، درمانی خیابان ساحلی - جنب دانشگاه علوم پزشکی - بیمارستان مرکزآموزشی درمانی کودکان فاطمی سهامیه قم
بیمارستان مرکز آموزشی درمانی نکویی - هدایتی قم قم‌ آموزشی، درمانی خیابان آذر - میدان نکویی - بیمارستان مرکز آموزشی درمانی نکویی - هدایتی قم
بیمارستان مرکز آموزشی درمانی فرقانی قم قم‌ آموزشی، درمانی میدان نکویی جنب بیمارستان نکویی
بیمارستان مرکزآموزشی درمانی ایزدی قم‌ آموزشی، درمانی خیابان آذر - بعد از پمپ بنزین - بیمارستان مرکزآموزشی درمانی ایزدی
بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) قم‌ درمانی بلوارامین - بلوار جمهوری اسلامی بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)
بیمارستان مرکزآموزشی درمانی حضرت معصومه (س )قم قم‌ آموزشی، درمانی خیابان امام - جنب مسجد امام حسن - بیمارستان مرکزآموزشی درمانی حضرت معصومه (س )قم
بیمارستان مرکز آموزشی درمانی حضرت زهرا (س) قم‌ آموزشی، درمانی خیابان امامزاده ابراهیم - خیابان زندآباد - بیمارستان حضرت زهرا (س)
بیمارستان آیت الله گلپایگانی قم‌ آموزشی، درمانی میدان مطهری - خیابان رهبر - بیمارستان آیت الله گلپایگانی
بیمارستان الهادی قم‌ درمانی خیابان خاکفرج - میدان الهادی - بیمارستان الهادی
بیمارستان امام رضا (ع) تامین اجتماعی قم‌ درمانی بلوار الغدیر - کوچه شماره 49 - بیمارستان امام رضا (ع) تامین اجتماعی
بیمارستان علی بن ابی طالب (ع) قم‌ درمانی سالاریه خیابان سینا - بیمارستان علی بن ابی طالب (ع)
بیمارستان مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی قم قم‌ آموزشی، درمانی بلوار شهید بهشتی - میدان آزادگان - بیمارستان مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
کلینیک ویژه تخصصی وفوق تخصصی قم قم‌ آموزشی، درمانی، پژوهشی خیابان ساحلی - جنب دادگستری - کلینیک ویژه تخصصی وفوق تخصصی قم