بیمارستان های قشم‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان فاطمه الزهرا (س) قشم‌ درمانی میدان شفا - بیمارستان فاطمه الزهرا (س)
بیمارستان پیامبر الاعظم (ص) قشم‌ درمانی شهرک نریمان - جنب آب شیرین کن - نرسیده به پدافند هوایی - بیمارستان پیامبر الاعظم