بیمارستان های قزوین‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شهید رجائی قزوین‌ آموزشی، درمانی خیابان پادگان - بیمارستان شهید رجائی
بیمارستان بوعلی سینا قزوین‌ آموزشی، درمانی خیابان بوعلی غربی - بیمارستان بوعلی سینا
بیمارستان دهخدا قزوین‌ درمانی خیابان فردوسی شمالی - بیمارستان دهخدا
بیمارستان پاستور قزوین‌ درمانی بلوار آیت الله خامنه ای - مقابل هتل مرمر - بیمارستان پاستور
بیمارستان زکریای رازی قزوین‌ درمانی خیابان شهید بابایی - بیمارستان زکریای رازی
بیمارستان 553 ارتش قزوین‌ درمانی خیابان پادگان - روبروی خانه های شهرک ولایت - بیمارستان 553 ارتش
بیمارستان کوثر قزوین‌ آموزشی، درمانی خیابان شهید طالقانی - کوی کوثر(اداره برق) - بیمارستان کوثر
بیمارستان تخصصی اطفال قدس قزوین‌ آموزشی، درمانی میدان ولیعصر - بلوار شهید بهشتی - اول فلسطین شرقی - بیمارستان تخصصی اطفال قدس
بیمارستان 22 بهمن قزوین‌ آموزشی، درمانی خیابان راه آهن - کوچه پرستار - بیمارستان 22 بهمن
بیمارستان ولایت قزوین‌ آموزشی، درمانی مینودر - کوی الهیه - بلوار 22 بهمن - میدان تعاون - مرکز آموزشی و درمانی ولایت
کلینیک ویژه دانشگاه قزوین‌ آموزشی، درمانی، پژوهشی خیابان فردوسی - کلینیک ویژه دانشگاه
بیمارستان مهرگان قزوین‌ درمانی خیابان فردوسی - بالاتر از چهار راه فردوسی - جنب مرکز دیالیز - بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی مهرگان
کلینیک ویژه دانشگاه قزوین‌ آموزشی، درمانی، پژوهشی خیابان فردوسی - روبروی بیمارستان مهرگان - کلینیک ویژه دانشگاه