بیمارستان های فیروزآباد

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان حضرت قائم (عج) فیروزآباد درمانی انتهای بلوار شهید چگینی - بیمارستان حضرت قائم (عج)