بیمارستان های شوشتر

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) شوشتر درمانی بلوار چزایری - ابتدای فرهنگ شهر - بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)
بیمارستان الهادی شوشتر درمانی چهار راه شهید رجائی غربی - خیابان کمربندی - بیمارستان الهادی
بیمارستان شهدای شوشتر شوشتر درمانی بلوار علامه شیخ شوشتری - ابتدای میدان انقلاب - بیمارستان شهدای شوشتر