بیمارستان های سیریک

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام سجاد (ع) سیریک درمانی دوراهی سیریک جاسک (200 متر نرسیده به سیریک) - بیمارستان امام سجاد (ع)