بیمارستان های سیرجان‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان غرضی سیرجان سیرجان‌ درمانی  سیرجان‌ - بیمارستان غرضی
بیمارستان امام رضا (ع) سیرجان‌ درمانی خیابان ابن سینا - بیمارستان امام رضا (ع)
کلینیک هلال احمر سیرجان‌ آموزشی، درمانی، پژوهشی خیابان تختی - جمعیت هلال احمر