بیمارستان های سلماس‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) سلماس‌ درمانی بلوار جمهوری اسلامی ایران - بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)