بیمارستان های زنجان‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شهید دکتر بهشتی زنجان زنجان‌ آموزشی، درمانی دروازه ارک - بیمارستان شهید دکتر بهشتی زنجان
مرکز آموزشی درمانی آیت الله موسوی زنجان‌ آموزشی، درمانی جاده گاوازنگ - مرکز آموزشی درمانی آیت الله موسوی
بیمارستان ولیعصر (عج) زنجان‌ آموزشی، درمانی بالاتر از میدان ولیعصر - اتوبان شیخ فضل اله نوری - بیمارستان ولیعصر (عج)
بیمارستان امام حسین (ع) زنجان‌ درمانی سه راه امجدیه – ابتدای کوی فرهنگ - بیمارستان امام حسین (ع)
بیمارستان 554 منطقه ای ارتش زنجان‌ درمانی خیابان سعدی شمالی - بیمارستان 554 منطقه ای ارتش
بیمارستان خصوصی بهمن زنجان‌ درمانی بزرگراه 22 بهمن - روبروی ستاد فرماندهی نیروی انتظامی - شهرک پونک - پشت دانشگاه روزبه - بیمارستان بهمن زنجان
کلینیک ویژه هفت تیر زنجان‌ آموزشی، درمانی، پژوهشی سعدی وسط - خیابان هفت تیر - نبش بهارستان - کلینیک ویژه هفت تیر
کلینیک ویژه امین زنجان‌ آموزشی، درمانی، پژوهشی سعدی وسط - ابتدای خیابان هفت تیر - ساختمان پزشکان امین
کلینیک ویژه البرز زنجان‌ آموزشی، درمانی، پژوهشی خیابان سعدی - داخل کوچه قلعه ساختمان البرز - کلینیک ویژه البرز