بیمارستان های رزن‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان ولیعصر (عج) رزن‌ درمانی بلوار امام خمینی - بالاتر از میدان شهدا به سمت تهران - روبروی توزیع برق رزن - بیمارستان ولیعصر (عج)