بیمارستان های دیلم‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) دیلم‌ درمانی انتهای خیابان امام حسین - بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج)