بیمارستان های دلیجان‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان امام صادق (ع) دلیجان‌ درمانی خیابان دکتر بهشتی شمالی - بیمارستان امام صادق (ع)