بیمارستان های دشتی‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان زینبیه دشتی‌ درمانی خورموج - جاده بوشهر کنگان نرسیده به جایگاه پمپ بنزین 2 - بیمارستان زینبیه