بیمارستان های دشتستان‌

نام بیمارستان شهر نوع آدرس
بیمارستان شهید گنجی ( 17 شهریور) دشتستان‌ درمانی برازجان - میدان امام رضا - بیمارستان شهید صادق گنجی
بیمارستان تخصصی زنان و زایمان مهر دشتستان‌ درمانی برازجان - انتهای 28 هکتاری جنوبی - خیابان مهر - بیمارستان تخصصی زنان و زایمان مهر